Молитва об Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата
Элина Нечаева — Ave Maria (автор музыки прот. Олега Врона)
07.04.2022

Молитва об Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата

Го́споди Бо́же наш, Всесвята́я Тро́ице, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, при́зри ми́лостивно на проше́ние чад Твои́х, в земле́ Эсто́нстей су́щих.

Изба́ви лю́ди Твоя́ от належа́щих бед и напа́стей, сохрани́ от разделе́ний и раско́лов, вражды́ и нестрое́ний.

Не оста́ви ста́до Свое́, от люде́й во озлобле́нии су́щих, ума́литися, но ско́рое примире́ние я́ко щедр да́руй.

Ожесточе́нных сердца́ умягчи́ и к Твоему́ позна́нию обрати́. Поми́луй и сохрани́ в ми́ре нашу  Це́рковь, да́руй ей безмяте́жие, лю́бовь и согла́сие. Хра́мы ея́ от оскверне́ний, закры́тия и вся́каго зла сохрани́, и да сла́вится в них Трисвято́е и́мя Твое́.

Моли́твами Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и При́снодевы Мари́и, свята́го Архистрати́га Бо́жия Михаи́ла, [свята́го равноапо́стольнаго вели́каго кня́зя Влади́мира, свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вского, преподо́бнаго Се́ргия Ра́донежскаго, чудотво́рца]*, священному́чеников Плато́на и Иси́дора, всех святы́х в земле́ Эсто́нстей просия́вших и всех святы́х. Ами́нь

*Перечисление святых по усмотрению молящихся. Если молитва совершается в храме, то перечислить святых, кому данный храм посвящён.